DORADZTWO WYCENA OBSŁUGA GEODEZYJNA

Doradztwo

Doradztwo w organizacji małych i średnich firm, doradztwo ekonomiczne, inwestycyjne, ocena zdolności kredytowej, organizacja procesów inwestycyjnych.

Wycena

Wycena sprzętu, maszyn, nieruchomości i innych składników majątkowych, przedsiębiorstw.

Obsługa geodezyjna

Obsługa geodezyjna, wyodrębnianie nieruchomości lokalowych w budynkach wielorodzinnych.

Witaj na Rzeczoznawstwo majątkowe s.c.

Oferujemy usługi wysokiej jakości, wykonane w wysokim standardzie a także terminowo.